بیوگرافی

گروه خبری مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان به ترجمه و بازنشر خبرهای روز امنیتی و انتشار اخبار داخلی مرکز می پردازد