بیوگرافی

گروه تولید محتوای آموزشی مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان به تالیف، ترجمه یا بازنشر مقالات روز در حوزه امنیت می پردازد.