دوره های حضوری
8 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 2
قیمت480000 تومان

اهداف کلی آموزش:

  • افزایش کاربران شبکه‌های بی‌سیم و نیز سهولت اتصال به این شبکه‌ها، منجر به افزایش تهدیدات سایبری این شبکه‌ها شده‌است. به‌منظور تأمین امنیت در شبکه‌های بی‌سیم، به دانش عمیقی نسبت به تکنولوژی‌های بی‌سیم، تهدیدات و روش‌های بهره‌برداری از رخنه‌های پروتکل‌های آن نیاز است.

سرفصل‌های آموزشی:

  • بررسی روش‌های مختلف نفوذ در شبکه‌های بی‌سیم
  • بررسی روش‌های بهره‌برداری از انواع پروتکل‌های شبکه‌های بی‌سیم

مخاطبین دوره:

  • مدیران و متخصصین شبکه و علاقمندان به مسائل امنیتی شبکه

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • Stallings, W, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, ۶th Edition, Pearson, 2013.