دوره های حضوری
8 ساعت
قیمترایگان

اهداف کلی آموزش:

  • فراهم نمودن الزامات نظام اداری الکترونیکی
  • ارتقای کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادلات و تعاملات دولت در راستای رضایتمندی مردم

مخاطبین دوره:

معاونین وزارتخانه‌ها، رؤسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، مدیران کل دستگاه‌ها در استان‌ها

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • گروه آشنا، دولت الکترونیکی، تهران، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۴٫
  • کاشفی، امید، زمانی‌فر، آزاده، بلوغ دولت الکترونیک، تهران، دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی، ۱۳۹۱٫

سازمان فناوری اطلاعات ایران، مستند آموزشی دوره‌ی مبانی فناوری اطلاعات برای کارکنان و کاربران.