دوره های حضوری
12 ساعت
حداقل ظرفیت: 10
قیمت300000 تومان

اهداف کلی آموزش:

  • ممکن است بخشی از اطلاعات ذخیره‌شده موجود در یک رایانه، عمومی باشند. اما، بخش عظیمی از طلاعات، از قبیل رمزهای عبور و سایر اطلاعات مرتبط به دسترسی، اطلاعات شخصی با انواع مختلف، داده‌های حساس سازمانی و  غیره، وجود دارد که عمومی نیست. لازم است چنین اطلاعاتی دور از دسترس باشد و به‌گونه‌ای مخفی شود تا از دسترس شخص ثالث قرار نگیرد. رمزنگاری روشی جهت حفظ محرمانگی اطلاعات است.

سرفصل‌های آموزشی:

  • امنیت برنامه‌های دات‌نت
  • امنیت چارچوب دات‌نت
  • اعتبارسنجی ورودی و کُدگذاری خروجی
  • احراز هویت و مجاز شماری در دات‌نت
  • مدیریت امن نشست و حالت
  • رمزنگاری در دات‌نت
  • مدیریت نظارت و ثبت خطا در دات‌نت

مخاطبین دوره:

  • دانشجویان و کلیه‌ی علاقمندان

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • مرکز ماهر، مستند برنامه‌نویسی امن در دات‌نت، تابستان ۱۳۹۵٫