دوره های حضوری
4 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 10
قیمت60000 تومان

اهداف کلی آموزش:

  • ممکن است بخشی از اطلاعات ذخیره‌شده موجود در یک رایانه، عمومی باشند. اما، بخش عظیمی از طلاعات، از قبیل رمزهای عبور و سایر اطلاعات مرتبط به دسترسی، اطلاعات شخصی با انواع مختلف، داده‌های حساس سازمانی و  غیره، وجود دارد که عمومی نیست. لازم است چنین اطلاعاتی دور از دسترس باشد و به‌گونه‌ای مخفی شود تا از دسترس شخص ثالث قرار نگیرد. رمزنگاری روشی جهت حفظ محرمانگی اطلاعات است.

سرفصل‌های آموزشی:

  • بررسی ایمن داده‌ها و اشیا
  • اشاره‌گر
  • حافظه
  • هم‌زمانی

مخاطبین دوره:

  • دانشجویان و کلیه‌ی علاقمندان

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • مرکز ماهر، مستند برنامه‌نویسی امن در C++، تابستان ۱۳۹۵٫