دوره های حضوری
40 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 5
قیمت600000 تومان

اهداف کلی آموزش:

 • دیوارهای آتش Cisco ASA جهت پشتیبانی از سیستم‌های شبکه در برابر تجاوزها و تهدیدات امنیتی استفاده می‌شوند. این دوره، با تمرکز نصب، ترکیب‌بندی و عیب‌یابی دستگاه‌های مذکور برگزار می‌شود.
 • از دیگر مباحث مطرح در این دوره می‌توان بهAccess Rules ،NAT ، Layer 7 inspection و غیره اشاره نمود.

سرفصل‌های آموزشی:

Exam 642-618

 • Deploying Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL)
 • Implementation of Basic Connectivity and Device Management
 • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Access Control Features
 • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Network Integration Features
 • Deployment of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Visualization and High-Availability Features
 • Integration of Cisco ASA Adaptive Security Appliance Security Service Modules
 • Appendix A: Configuring Routing on the Cisco ASA Adaptive Security Appliance
 • Appendix B: Lab (Optional): Configuring Dynamic Routing

مخاطبین دوره:

 • مدیران، متخصصین، و مهندسان امنیت و مدیران فناوری

منابع آموزشی پیشنهادی:

 • CCNP Security FIREWALL Official Cert Guide 642-617 Cisco Press