دوره های حضوری
40 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 5
قیمت600000 تومان

اهداف کلی آموزش:

  • بررسی انواع مختلف VPNها و جزئیات پیاده‌سازی هریک از آنها

سرفصل‌های آموزشی:

Exam 642-648

  • Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN)
  • Evaluate the Cisco ASA adaptive security appliance VPN subsystem
  • Deploy Cisco ASA adaptive security appliance IPsec VPN solutions
  • Deploy Cisco ASA adaptive security appliance Cisco Any Connect remote access VPN solutions
  • Deploy Cisco ASA adaptive security appliance clientless remote access VPN solutions
  • Deploy advanced Cisco ASA adaptive security appliance VPN

مخاطبین دوره:

  • مدیران، متخصصین، و مهندسان امنیت و مدیران فناوری

منابع آموزشی پیشنهادی:

  • CCNP Security VPN Official Cert Guide 642-647 Cisco Press