دوره های حضوری
80 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 5
قیمت2000000 تومان
ceh

اهداف کلی آموزش:

 • آشنایی با مکانیزم ها و تست های ارزیابی امنیت سازمانی بر پایه EC-Council CEH (Certified Ethical Hacker) V.10
 • آشنایی با روش‌ها و ابزارهای مختلف مورد استفاده در عملیات تست آسیب پذیری
 • بررسی سیستم امنیتی موجود و به‌کارگیری تست‌های نفوذ با هدف ایجاد ایمنی و تعیین وضعیت امنیت
 • آشنایی با مکانیزم های جرم یابی در سامانه های کامپیوتری و ادله دیجیتال درون سازمانی و ابزار های مورد استفاده بر پایه CHFI
 • آشنایی با مفهوم امداد رایانه ای و مکانیزم های بازیابی اطلاعات پس از حمله بر پایه استاندارد های CSIRT
 • آشنایی با مکانیزم های مقابله با باج افزار ها و راه های مقابله

 

سرفصل های آموزشی

 • Security Fundamentals
 • Cryptographic algorithms and protocols
 • Introduction to Ethical Hacking
 • Foot printing and reconnaissance
 • Scanning Networks
 • Information Gathering / Enumeration
 • System Networks
 • Malware Threats
 • Sniffing
 • Social Engineering
 • Denial of Service (DOS) / Distributed Denial of Service (DDoS) Attack
 • Session Hacking
 • Hacking Webservers
 • Hacking Web Applications
 • SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Hacking Mobile Platforms
 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Cloud Computing and its security aspects
 • Penetration Testing
 • TCP/ IP Packet Analysis
 • Advanced Sniffing Techniques
 • Penetration Testing of Switches / Layer 2 Attack
 • Password Cracking / Penetration Testing
 • Service Penetration Testing
 • Exploitation And Tools
 • Log Analysis & Management Penetration Testing
 • OS Security
 • Data Base security
 • Secure coding
 • Forensics Fundamentals and Tools
 • Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs) Fundamentals and Tools

مخاطبین دوره:

 • متخصصین فناوری اطلاعات، مدیران شبکه، متخصصین شبکه و امنیت شبکه سازمان ها و دستگاه های دولتی

منابع آموزشی پیشنهادی:

 • McClure, S, Scambray, J, Kurtz, G, Hacking Exposed: Network Security Secrets and Solutions, Sixth Edition 6th Edition, McGraw-Hill Osborne Media, 2009
 • The EC-Council Certified Incident Handler program 2016.
 • L.Brooks, “CHFI Computer Hacking Forensic Investigator Certification All-in-One Exam Guide”, McGraw-Hill Education; 1 edition (October 2, 2014).
 • Certified Ethical Hacker (CEHv10) Course 2017.

 

نوع آموزش

اختیاری

جزئیات ساعات آموزشی

۳۰ ساعت نظری و ۵۰ ساعت کارگاهی

 

راهنمای پرداخت هزینه دوره