دوره های حضوری
100 ساعت
مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان
حداقل ظرفیت: 2
قیمت1500000 تومان

اهداف کلی آموزش:

 • مهارت در راهبری پایگاه‌های داده‌ی پیشرفته با تخصص‌های مدیریت هویت، مدیریت سیستم، مجازی‌سازی، ذخیره‌سازی، و شبکه

 

سرفصل‌های آموزشی:

 • Planning a Server Upgrade and Migration
 • Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
 • Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
 • Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
 • Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
 • Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
 • Planning and Implementing Storage
 • Planning and Implementing File Services
 • Module 11: Designing and Implementing Network Access Services, and Network Protection
 • Overview of Management in an Enterprise Data Center
 • Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy, Networks and Storage
 • Planning and Deploying Virtual Machines
 • Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
 • Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
 • Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
 • Planning and Implementing Server Update Infrastructure
 • Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
 • Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
 • Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
 • Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

مخاطبین دوره:

 • مدیران، مهندسین، مسئولین پشتیبانی، و تکنسین‌های شبکه، مشاورین و مدیران سیستم‌های شبکه، کلیه‌ی علاقمندان به مباحث شبکه

منابع آموزشی پیشنهادی:

 • Installing and Configuring Windows Server 2012_Training guide
 • Designing and Implementing an Enterprise Server Infrastructure
 • Administering Windows Server 2012
 • Training-Installing and Configuring Windows Server 2012
 • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services