خدمات

مرکز تخصصی آپا دانشگاه گیلان با استفاده از کادر مجرب و توانمند خود آمادگی ارایه خدمات مختلف امنیتی در حوزه فضای تبادل اطلاعات را دارد. این خدمات متناسب با نیاز مخاطبین در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی ارائه می‌شود.

امداد

امداد فرآیندی متشکل از لاگ برداری ، ثبت و ضبط و تصمیم گیری در خصوص حوادث است که در یک سازمان اتفاق می افتد. یک حادثه ممکن است بر اثر یک خطا یا اشتباه ، خراب شدن و یا سرویس ندادن یا حتی کاهش کیفیت یک سرویس و بسیاری از چیزهای دیگر اتفاق بیوفتند.

مشاهده

جرم یابی

دنیای مدرن دنیای تکنولوژی های جدید است.  طبیعی است بین این تکنولوژی ها، جرم و جنایت هم اتفاق بیفتد. نکته مهم این است که جمع آوری ادله اثبات جرم در دنیای مجازی بسیار مشکل تر از فضای سنتی است به صورتی که در دنیای مجازی فرد خود را پشت یک سری صفر و یک مخفی می کند که تشخیص اینکه این جرم توسط چه کسی و به واسطه چه ابزاری و چگونه اتفاق افتاده را بسیار سخت و مشکل می کند.

مشاهده

تست نفوذ

تست نفوذ یک فرآیند سیستماتیک و برنامه ریزی شده است که آسیب پذیری ها و حفره های امنیتی سرور، شبکه و منابع و برنامه های متصل به آن را از طریق شبیه سازی یک حمله هکر، چک می کند. به صورتی که تست نفوذ می تواند با استفاده از منابع داخلی مثل سیستم امنیتی میزبان و یا منابع خارجی، کنترل و سازماندهی شود. بنابراین از این تست که حمله شبیه سازی شده است، برای یافتن مشکلات و سنجش میزان امنیت سرور و شبکه های متصل به آن استفاده می شود.

مشاهده