برچسب

گواهینامه های SSL

ماهنامه مرکز آپای دانشگاه گیلان – اردیبهشت۹۷ (شماره سوم)

  در این شماره می خوانید: پیشگفتار  لیست امنیتی ابر چندگانه: ٨ مورد درباره CISO ها که باید به یاد داشته باشید به...
بیشتر بخوانید

به کدام گواهینامه های SSL می توانیم اعتماد کنیم؟

همانطور که می دانید به یک ارتباط رمزگذاری شده امن و یک ارتباط فاقد رمزگذاری را ناامن می گویند. اینطور نیست؟ اما...
بیشتر بخوانید