برچسب

BranchScope

ماهنامه مرکز آپای دانشگاه گیلان – فروردین ۹۷ (شماره دوم)

  در این شماره می خوانید: پیشگفتار کشف باگ در اسکن QR موجود در iOS  ۱۱ گونه جدیدی از جاسوس افزار تسلا یک ابزار لو...
بیشتر بخوانید