برچسب

Meltdown آسیب پذیری های

حفاظت در برابر آسیب‌پذیری Meltdown و Spectre روی سیستم‌عامل ویندوز

اخیراً آسیب‌پذیری بحرانی در اکثر پردازنده‌ها مشاهده گردیده است که این آسیب‌پذیری نزدیک به ده سال وجود داشته و میلیون‌ها رایانه در...
بیشتر بخوانید