۱۹ خرداد ۱۳۹۷

‫ گزارش آسیب پذیری های منتشر شده سیسکو در ماه می ۲۰۱۸

در این گزارش مشکلات امنیتی منتشر شده توسط شرکت سیسکو در ماه می ۲۰۱۸ و آسیب پذیریها به همراه راه حل آنها ارائه شده است. شرکت سیسکو در آخرین آپدیت ها و معرفی آسیب پذیریها به ۲۹ آسیب پذیری جدید اشاره کرده است. از این تعداد ۵ آسیب پذیری دارای درجه حساسیت بحرانی (Critical) و ۹آسیب پذیری دارای درجه حساسیت خطرناک (High) و ۱۵ آسیب پذیری دارای درجه حسایت متوسط (Medium) میباشد. در این گزارش آسیب پذیریهای مهم ماه می ۲۰۱۸ شرح داده شده اند.

 

دانلود گزارش

 

منبع

مرکز ماهر